Unghästflock och inackordering

 

Snäcksjön har de bästa förutsättningarna för ett gott hästliv. Stora kuperade sommarhagar längs med vattnet och vinterhagar i skogen med ligghallar och stora ytor att röra sig på. Sedan mitten på 90-talet har vi haft både hingst- och stoflockar på gården och tagit stolthet i att hästar som växer upp här har stora ytor att röra sig på, jämnåriga hästar att leka med och äldre hästar att uppfostras av.

Vi tar varje år emot ett begränsat antal hästar till både vår hingstflock och vår stoflock. Vi tar även emot dräktiga ston och har stor erfarenhet av dräktigheter och fölningar.

För mer information, kontakta Ella.